Scroll to top
© 2018 - Vela Corp
Share

Tháng Tám 2018

[MR LƯU TRỌNG HIẾU - FOUNDER VELACORP] - "Những chia sẻ về thế giới phẳng”

[MR LƯU TRỌNG HIẾU - FOUNDER VELACORP] - "Những chia sẻ về thế giới phẳng”

“Hello world ! Hack your dream job” là một sự kiện truyền cảm hứng về công nghệ dành cho đối tượng các bạn trẻ được tổ chức…

velacorp 30/08/2018