Scroll to top
© 2018 - Vela Corp
Share

Tháng Mười Hai 07, 2019


Posts by date

Hành trình thiện nguyện “Đông ấm cùng Vela”

Hành trình thiện nguyện “Đông ấm cùng Vela”

Với hy vọng đem đến cho các em nhỏ vùng khó khăn những bộ quần áo ấm, những đôi ủng để đi trong ngày giá rét, cùng với nguồn…

velacorp 07/12/2019