Scroll to top
© 2018 - Vela Corp
Share

VelaCorp - Khát Vọng Không Ngừng!

We help your great ideas launch

Xem Video

Lĩnh vực đầu tư

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hệ thống tên lửa đẩy “Vehicle Launch” – hệ thống tên lửa tạo lực đẩy tốt nhất, nhanh nhất và mạnh nhất, giúp các phi thuyền bay lên chinh phục không gian; VelaCorp ra đời bởi Khát vọng Không ngừng về một Sứ mệnh cao cả: Sử dụng công nghệ và mạng lưới internet làm nền tảng để tạo ra những giá trị mới cho xã hội và thúc đẩy sự thay đổi toàn diện ở các lĩnh vực truyền thống.

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là lĩnh vực đầu tư cốt lõi của Vela. Từ những năm đầu thành lập, Vela đã xây dựng thành công nhiều sàn thương mại điện tử B2B, B2C; cung cấp cho thị trường nhiều giải pháp Quản lý Vận hành tối ưu…

Hậu cần điện tử

Logistics được ví là xương sống của hoạt động kinh doanh tại mỗi Doanh nghiệp. Vì vậy, Vela ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ cao vào lĩnh vực này và đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam…

Công nghệ giáo dục

“Edtech” có vị trí quan trọng và là tương lai của giáo dục. Xác định rõ vai trò đó, bên cạnh những đổi mới trong tư duy và cách thức đào tạo; Vela đầu tư xây dụng nền tảng công nghệ hiện đại cho các dự án “Edtech Startup”…

Nông nghiệp công nghệ cao

Xuất phát từ mong muốn bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, những năm gần đây, Vela đầu tư và sử dụng nhiều giải pháp công nghệ cao cho lĩnh vực Nông nghiệp sạch…

Quan hệ cộng đồng

VelaCorp luôn quan tâm tới các hoạt động cộng đồng, với mong muốn góp sức nhỏ của mình cho sự phát triển của đất nước trong tương lai

Duy trì các hoạt động hướng đến cộng đồng

💗 Tham gia Uprace – Ủng hộ Quỹ Newborns Việt Nam
💗 Hợp tác cùng Google tổ chức “Việt Nam Digital 4.0”
💗 Tài trợ chương trình “Cứu lấy con chữ” Xây trường cho trẻ em vùng cao
💗 Tài trợ chương trình “Khởi nghiệp cùng Kawai”
💗 Hành trình thiện nguyện “Đông Ấm cùng Vela”

💗 Chương trình hiến máu nhân đạo: Giọt hồng Vela

Lời muốn nói