Hoạt động văn hóa

Tập San Nội Bộ

Là một sản phẩm nội bộ truyền thông hoạt động văn hóa trong Tập đoàn, với mục đích tổng hợp các tin tức và sự kiện đã diễn ra trong tháng, bản...

Đọc tiếp